Sprawdzanie instalacji w budynkach mieszkalnych

Zajmujemy się sprawdzaniem instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych. Działamy z maksymalną precyzją. W ramach sprawdzania instalacji dokonujemy oględzin widocznych części przewodów elektrycznych. Przeprowadzamy pomiary kontrolne i próby eksploatacyjne. Ponadto sprawdzamy ciągłość przewodów ochrony przeciwporażeniowej. Wyjaśniamy wszelkie wątpliwości.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do kontaktu i do współpracy!

Bloki